องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 8)

 logo1

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง
Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10019 สายบ้านหนองอ้ายสาม -
บ้านเด่นใหญ่ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 1,725 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 เมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
   
krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง
Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ. 10019 สายบ้านหนองอ้ายสาม -
บ้านเด่นใหญ่ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 1,725 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 เมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>> 
   
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
   
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
โครงการ จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
   
krut ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ไข่นก ภายในสวนนกชัยนาท
จำนวน 1 หลัง ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างและงานครุภัณฑ์ รายละเอียดตามที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลืกดูรายละเอียด >>

bar
krut ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
<< คลืกดูรายละเอียด >>
bar
krut ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
<< คลืกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ไข่นก ภายในสวนนก
จำนวน 1 หลัง 
ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างและงานครุภัณฑ์ รายละเอียดตามที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลืกดูรายละเอียด >>
bar
krut -ร่าง-
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ไข่นก ภายในสวนนก จำนวน 1 หลัง
ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างและงานครุภัณฑ์ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลืกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานราชการ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท
<< คลืกดูรายละเอียด >>

bar
krut ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
<< คลืกดูรายละเอียด >>
bar
 <<< กลับสู่หน้าหลัก >>>
bar

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 247 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์