องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

สภา อบจ.ชัยนาท

มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564

logo2
krut ประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ครั้งแรก ประจำปี 2564
ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2
ประจำปี 2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
krut ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 1514 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์