องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

logo
sys
pic19
นายอนุสรณ์ นาคาศัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 303
bar
sys
supuksak
sys
pic2
นายสุภัตร์ศักดิ์ โค้วคาศัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 241
นายภราดา  อาสาสรรพกิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 241
bar
sys
pic4
sys
pattana
นางศรัญญา เหล่าดำรงกูล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305
นายพัฒนะ แก้วทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305
bar
sys
supaporn
sys
นางสาวสุภาภรณ์ แสงทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305
นายอินทนนท์ พิณเมืองทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305
 
bar
sys
นายอภิชาติ อดิสรณกุล
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 305
bar
ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาท่าพระ
อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000
โทร 0-5647-6617 ต่อ 0
โทรสาร 0-5647-6617 ต่อ 814
bar
QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 385 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์