องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

กิจกรรม อบจ.ชัยนาท ย้อนหลัง ประจำปี พ.ศ. 2564 (หน้าที่ 1)

logo2
bar
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม
จัดทำ “ โรงพยาบาลสนาม ” สำหรับใช้เป็นสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ที่ไม่มีอาการ
หรือ มีอาการเล็กน้อย หรือ ดีขึ้นหลังจากการรับรักษาไว้ใน โรงพยาบาลและมีอาการคงที่ เข้ารับบริการ
ตามระบบการดูแล และเฝ้าสังเกตอาการ โดยใช้โรงยิมเนเซี่ยม อาคารพลศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (เขาพลอง) โดยจัดให้มีพื้นที่พักผ่อน มีห้องอาบน้ำและห้องสุขา มีระบบกล้องวงจรปิด รวมถึง
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ คาดว่าสามารถจัดให้มีที่พักรองรับ
ผู้ป่วยได้เกือบ 100 เตียง
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ
และมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่นักเรียนในพิธีดังกล่าว
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัดชัยนาท มอบหมายนายสุภัตร์ศักดิ์ โค้วคาศัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ณ เรือนรับรองสวนนกชัยนาท วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
วันที่ 30 มีนาคม 2564
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วันที่ 30 มีนาคม 2564
ณ อาคารเรือนรับรองสวนนกชัยนาท
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
pic1
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ส่งมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 145,135 ขวด
ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เพื่อส่งต่อให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1) สำนักงานปกครองจังหวัดชัยนาท
2) ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
3) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
pic1
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
pic3
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กำหนดเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และกล่าวเปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ครั้งแรก
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
pic2
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
มอบชุดเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อไวรัส เพื่อใช้ในการดำเนินการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
ให้แก่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จำนวน 1,000 ชุด
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
pic1
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
กลับหน้าหลัก

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 250 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์