องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 75 guests and no members online

ลงชื่อเข้าใช้

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

logo
sys
pic3
นางนิตยา  พุกพ่วง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ....................................................................................................................................................................................
sys
pic1
sys
pic1
นางนำสุข การภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวกิ่งฟ้า เพ็งอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
...........................................................................................................................................................................  
sys
phinyo
sys
phinyo
sys
pic2
นายภิญโญ คูกิติรัตน์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นายภิญโญ คูกิติรัตน์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ
นางสาวสมกิจ รงค์ทอง
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
sys
pic2
sys
pic8
sys
pic1
นางภิญญาพัชญ์  ชาตะสุภณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอิทธิศักดิ์ มณีพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกิ่งฟ้า เพ็งอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
 
sys
nutchnat
 sys
pic11
 


นางสาวนุชนาถร์  เทียนแก้ว
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
นางบุปผา  ประเทศ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement