องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

logo
sys
pic1
นางนำสุข การภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
.................................................................................................................................................
sys
pic1
sys
pic1
นางนำสุข การภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวกิ่งฟ้า เพ็งอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
sys
pic1
sys
pic2
sys
pic2
นางสาวกิ่งฟ้า เพ็งอิ่ม
รองปลัด อบจ.
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางสุชิรา  วิเศษ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
รักษาราชการแทน
ผอ.กองกิจการสภาฯ
นางสาวสมกิจ รงค์ทอง
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
sys
pic2
sys
pic8
sys
pic3
นางภิญญาพัชญ์ ชาตะสุภณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอิทธิศักดิ์ มณีพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอารีย์ จงภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษาฯ
sys
pic1
sys
pic11
sys
pic1
นายอนันต์ หอมทอง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
รักษาราชการแทน
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
นางบุปผา  ประเทศ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายอนันต์ หอมทอง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
รักษาราชการแทน
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 512 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้