องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

logo
sys
pic1
นางนำสุข การภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
โทร 0-5647-6617 ต่อ 281
bar
sys
pic1
sys
pic1
นางนำสุข การภักดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร 0-5647-6617 ต่อ 281
นางสาวกิ่งฟ้า เพ็งอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร 0-5647-6617 ต่อ 251
bar
sys
pic3
sys
pic2
sys
pic2
นางสาวสายสุนีย์ เงินช้าง นางสุชิรา  วิเศษ นางสาวสมกิจ รงค์ทอง
หน. สำนักปลัด อบจ. เลขานุการ อบจ. ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 0-5647-6617 ต่อ 201 โทร 0-5647-6617 ต่อ 221  โทร 0-5647-6617 ต่อ 131
bar
sys
pic2
sys
pic8
sys
boss nim
นางภิญญาพัชญ์ ชาตะสุภณ นายอิทธิศักดิ์ มณีพิทักษ์ นางเฉลิมพร แสงมณี
ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
    รักษาราชการแทน
    ผอ.กองการศึกษาฯ
โทร 0-5647-6617 ต่อ 101 โทร 0-5647-6617 ต่อ 141 โทร 0-5647-6617 ต่อ 271
bar
sys
pic8
sys
boss nim
sys
who
นายอิทธิศักดิ์ มณีพิทักษ์ นางเฉลิมพร แสงมณี นางสาวเสาวนิตย์ นามประเสริฐ
ผอ.กองช่าง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน
รักษาราชการแทน   หน.หน่วยตรวจสอบภายใน
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน    
โทร 0-5647-6617 ต่อ 111   โทร 0-5647-6617 ต่อ 191 โทร 0-5647-6617 ต่อ 262
bar
ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาท่าพระ
อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000
โทร 0-5647-6617 ต่อ 0
โทรสาร 0-5647-6617 ต่อ 814
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 285 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์