องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

- วันที่ 18 มิถุนายน 2564 - ตรวจเยี่ยม " โรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท "

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมดวยนายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท
ตรวจติดตามการจัดตั้ง “โรงพยาบาลสนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท” โดยนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท,
นายสุภัตร์ศักดิ์ โค้วคาศัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, นางนำสุข การภักดี รักษาการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
และคณะหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอความพร้อมของโรงพยาบาลสนามว่าสามารถเปิดให้บริการ
และพร้อมรองรับผู้ป่วย (โควิด-19) … นอกจากนี้ นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายก อบจ.ชัยนาท ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องการให้ “โรงพยาบาลสนาม” แห่งนี้
เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาผู้ป่วยด้านนี้จากโรงพยาบาลหลัก
ที่ต้องมีภารกิจประจำในด้านการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไป
QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 403 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์