องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

- 28 มิถุนายน 2564 - เยี่ยมชมและตรวจความพร้อมในการเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในกิจการ
“โรงพยาบาลสนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท” โดยนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท,
นายสุภัตร์ศักดิ์ โค้วคาศัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท, นางนำสุข การภักดี รักษาการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และคณะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยนาท ร่วมรับฟัง
และเสนอความพร้อมว่าสามารถเปิดให้บริการและพร้อมรองรับผู้ป่วย (โควิด-19)
โดยบ่ายวันนี้ มีกำหนดรับผู้ป่วยชุดแรกเข้ารับการดูแลรักษา เพื่อแบ่งเบาภาระเตียงจากโรงพยาบาลหลัก
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
จะดูแลผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ อย่างดีที่สุด และจะเป็นกำลังหลัดเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์
ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 จังหวัดชัยนาทต่อไป

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 413 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์