องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

กิจกรรม อบจ.ชัยนาท ย้อนหลัง ประจำปี พ.ศ. 2564 (หน้าที่ 2)

bar
logo2
นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ร่วมกันตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในกิจการ “โรงพยาบาลสนาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท”...
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
 
bar
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายสุภัตร์ศักดิ์ โค้วคาศัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวรจมาศ จันทร์ธนวงษ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุม โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคกลาง
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
นายอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จัดสรรงบประมาณจัดซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
และสิ่งรบกวน เพื่อใช้ในการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease)
จำนวน 500 ลัง (6,000 ขวด)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด ... >>>
bar
นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ตรวจติดตามการจัดตั้ง “โรงพยาบาลสนาม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท” โดยนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
พร้อมคณะผู้บริหาร ...
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
นายสุภัตร์ศักดิ์ โค้วคาศัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง
โรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมกับมอบเสื้อ
เพื่อเป็นขวัญละกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สนามกีฬาในการปฏิบัติงาน
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทน
ขององค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​ชัยนาท​ ในการมอบชุดตรวจ​ UTM​ (ชุดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อ​
COVID-19) ให้แก่สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัด​ชัยนาท​
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
คลิกเพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2564
(หน้าที่ 1)

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 276 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์