องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพื่อสู้ภัย COVID-19 (เดือนกรกฎาคม 2564)

 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 - " นายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก และ
          ครอบครัว " มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 - " ร้านเจริญโชคของเก่า " มอบอาหารให้กับโรงพยาบาลสนาม
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 - " นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และ
          นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท " มอบน้ำกระชาย จำนวน 120 ขวด ,
          ขนมอบกรอบ ฮานามิ จำนวน 10 ลัง ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 - " คุณอนุสรา มากทิพย์ และครอบครัว " มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค
          นมกล่อง 3 ลัง , ขนมขบเคี้ยว และของใช้จำเป็น พร้อมเงินสดจำนวน 10,000 บาท
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 - " ร้านแจ็คหมูปิ้งร้อยล้าน และครอบครัว " มอบข้าวเหนียวหมูปิ้ง
          จำนวน 130 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 - " คุณวสุ ไชยาพงศ์พิพัฒน์ และครอบครัว " มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค
          MASK N-95 จำนวน 2 กล่อง , ชุด PPE จำนวน 1 ลัง พร้อมเงินสดจำนวน 5,000 บาท
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 - " มูลนิธิร่วมกตัญญูชัยนาท " มอบข้าวกล่อง จำนวน 130 กล่อง
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 - " คุณนันท์ แจ่มจำรัส , คุณวิทยา พรตด้วง , คุณชาคริต น้อยเมือง ,
          คุณพิชิตชัย ชัยบุรินทร์ และคุณภูษิต วัดทัพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดอาษา "
          มอบน้ำดื่ม จำนวน 110 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 - " คุณประไพ อินทร์มงคล " มอบบะหมี่ จำนวน 100 กล่อง
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 - " คุณสายใจ สันไพบูลย์ และคุณพัชราวดี สิทธิวรางค์ "
          มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 - " คุณณณัฏ พลอยใหม่ " มอบน้ำแร่ จำนวน 30 แพ็ค
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 - " บริษัท ซี.เอส.วี เกษตรเพิ่มพูน จำกัด " มอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม
          จำนวน 137 ถุง ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 - " คุณปรัชญา เที่ยงทิพย์ " มอบแก้วมังกร จำนวน 60 กิโลกรัม
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 - " ร้านนายจ๋า เบเกอรี่ " มอบเครื่องดื่ม และภาชนะสำหรับใช้
         รับประทานอาหาร ให้กับโรงพยบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 - " คุณต้น - คุณนิ ร้านเส้นตาคลี " มอบคนอร์ คัพโจ๊ก จำนวน 16 แพ็ค
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 - " บุคลากรการไฟฟ้าชัยนาท " มอบน้ำดื่ม จำนวน 51 ลัง
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 - " ร้านกุ้งโฟน " มอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 - " คุณวัชรี เทียนเมฆ " มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - " ร้านเนื้อชัยนาท " มอบทับทิมกรอบ และสลิ่ม จำนวน 120 ถุง
         ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - " คุณศศิธร ดาราสิทธิ์ และคุณปัทมาวดี ธูปอ่อน " มอบแลคตาซอย
         จำนวน 3 ลัง และเฉาก๊วย จำนวน 120 ถ้วย ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - " คุณสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และ
         คุณจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท " มอบน้ำกระชาย และขนม
         ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - " โกบอลเฮ้าส์ สาขาชัยนาท " มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค
          รถเข็น จำนวน 4 คัน ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 - " ทีมโรงงานบรรจุภัณฑ์ ครอบครัวแสงเจริญ ครอบครัวบรรเลง
         ครอบครัวเกตุดี ครอบครัวคะชาชัย ครอบครัวอุดมสิน และครอบครัวเกิดละออ " มอบข้าวกล่อง
         จำนวน 100 กล่อง , เครื่องดื่มและขนม ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 - " คุณนราชล บินชัย " มอบแซนวิช จำนวน 150 ชิ้น และน้ำดื่ม
          จำนวน 10 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 - " หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท " มอบข้าวกล่อง
         จำนวน 70 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 - " คุณสาวิตรี สุขม่วง และคุณอารี ตัณฑวรา " มอบน้ำดื่ม
          จำนวน 30 แพ็ค , น้ำส้ม จำนวน 4 ลัง , ขนม จำนวน 1 ลัง , ผ้าอนามัย จำนวน 5 แพ็ค ,
          หน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง , และกระดาษชำระ จำนวน 1 แพ็ค ให้กับ
          โรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 - " ร้านลือสิทธิโชค" มอบโดนัท จำนวน 100 ชิ้น ให้กับ
          โรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 - " คุณจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท , ร้านอาหารเชิญ
         และคุณบงกช อันโต " มอบน้ำกระชาย จำนวน 210 ขวด , กระเพาะปลา จำนวน 110 ชาม ,
         เต้าฮวยนมสด จำนวน 110 ถ้วย , และลำไย จำนวน 20 กิโลกรัม ให้กับโรงพยาบาลสนาม
         อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 - " คุณอนุสิทธิ์ คุณโสภา พิชยภิญโญ คุณชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ
         สถานีวิทยุ SPICE FM 99.50 MHz. และร้านมณฑาโต๊ะจีน " มอบก๋วยจั๊บ จำนวน 200 ถ้วย
         ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 - " บริษัท แลคตาซอย จำกัด " มอบผลิตภัณฑ์ นมถั่วเหลืองแลคตาซอย
         จำนวน 20 ลัง 720 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
         <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 - " บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด " ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก HERO
          มอบถุงขยะสีดำ ถุงขยะติดเชื้อสีแดง และถุงซิปล็อค รวม 11,100 ใบ
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 - " ครอบครัวใจดี - เสวีวัภลภ  " มอบสิ่งของเครื่องใช้ และน้ำดื่ม
         ให้กับโรงพยบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 - " ครอบครัวสมานวารินทร์ ครอบครัวบัวทอง และครอบครัวเขาแก้ว "
         มอบข้าวกล่อง จำนวน 115 กล่อง , น้ำส้ม 8 แพ็ค , น้ำดื่ม 22 แพ็ค และโดนัส จำนวน 80 ชุด
         ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 - " ร้านเส่งฮวดคลังไฟฟ้า " มอบเตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 -  " โรงน้ำดื่มผู้จัดการ " มอบน้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค และสิ่งของ
       เครื่องใช้ ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 - " ร้านเกมส์กับกัน " มอบขนมขบเคี้ยว น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้
         ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 - " คุณอโยธยา วาริชชา และเพื่อน ๆ " มอบขนม ผลไม้ และน้ำเก็กฮวย
       ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 - " คุณน้ำฝน สวัสดี และเพื่อน ๆ " มอบสิ่งของเครื่องใช้
       ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 - " ร้านสุภชัย ฟาร์มาซี และคุณอนงค์ คลล้ำ " มอบเครื่องดื่ม
          จำนวน 90 แก้ว และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 2 ห่อ ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 - " คุณศักดิ์ดา มาขำ และคุณทัศ เพ็งพัด " มอบราดหน้า จำนวน 100 ชาม
         หมี่กรอบ จำนวน 80 ถุง และผลไม้ ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 - " ร้านสุภชัย ฟาร์มาซี " มอบเครื่องดื่มจำนวน 80 แก้ว
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 - " นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดชัยนาท "
          มอบเสื้อยืด จำนวน 30 ตัว ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
      <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 - " ผู้ใหญ่ทัศ เพ็งพิด , สท.ศักดิ์ดา มาขำ "  มอบผลไม้และกระดาษ
       กระดาษชำระ ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
      <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 - " ขนมชั้น บ้านเอมิกร " โดยคุณอุทัย เอมสิงห์ มอบขนมชั้น 40 กล่อง
       และส้มตำ 10 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
      <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 - " พรรคก้าวไกล " มอบขนมขบเคี้ยว ให้กับโรงพยาบาลสนาม
         อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
  - วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 - " ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท " มอบลูกตาลลอยแก้ว
           จำนวน 200 ถ้วย 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 - " ร้านสุภชัย ฟาร์มาซี " มอบเครื่องดื่ม จำนวน 35 ชุด
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
bar
 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 -  " ร้านสุภชัย ฟาร์มาซี " มอบเครื่องดื่ม จำนวน 25 ชุด
          ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
bar
 - วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 - " คุณอโยธยา วาริชชา และเพื่อน ๆ ผู้ใจบุญ " มอบน้ำหวานเย็น ๆ
          และขนมเค้ก ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
bar
 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 - " คุณไอยรัตน์ ชมบุรี พร้อมคณะ " มอบสิ่งของเครื่องใช้ ประกอบด้วย
         กางเกง จำนวน 20 ตัว , ผงซักฟอก จำนวน 5 ถุง , น้ำยาขัดห้องน้ำ จำนวน 9 ขวด , พร้อมขนม
         ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
bar
 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 - " ร้านสุภชัย ฟาร์มาซี " มอบเครื่องวัดความดัน และหน้ากากอนามัย N95
       จำนวน 30 ชิ้น พร้อมเครื่องดื่ม 25 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
bar
 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 - " บริษัท พี.เอ็น. ซุปเปอร์ช็อป จำกัด " มอบหน้ากากอนามัย
       จำนวน 36 กล่อง (1,800 ชิ้น) ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
bar
 - วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 - " ดร.ธนศักดิ์  วหาวิศาล " มอบอาหาร จำนวน 40 ชุด
        ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
bar

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 275 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์