องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

- วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

- วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 -
นายธีระยุทธ์ สุขโก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรียกเปิดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  เพื่อร่วมกันพิจารณา
ให้ความเห็นชอบญัตติตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร (นายอนุสรณ์ นาคาศัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และคณะผู้บริหารฯ)  มีนายโยธิน เดือนจำรูญ ท้องถิ่น
จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุม และมีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 654 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์