องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

- วันที่ 15 สิงหาคม 2564 - นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

- วันที่ 15 สิงหาคม 2564 -
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด จังหวัดชัยนาท

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด จังหวัดชัยนาท ทั้ง 8 อำเภอ
โดยนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะฯ และนายอนุสรณ์ นาคาศัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายสุภัตร์ศักดิ์ โค้วคาศัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ,นายธีระยุทธ์ สุขโก ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนยจังหวัดชัยนาท ,นางนำสุข การภักดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงานถึงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด
ในจังหวัดชัยนาท และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโนบายและ
กล่าวให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่
ด่านหน้าทุกคน และได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยโควิดภายในโรงพยาบาลสนามฯ ผ่านระบบ Video Conference
จากนั้น เป็นประธานมอบชุดตรวจโควิด แบบ UTM จำนวน 4,000 ชุด, ชุดตรวจคัดกรองโควิด
แบบ repid test kits จำนวน 10,000 ชุด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ตัวแทนรับมอบโดย
นายพัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และชุดตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
(เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 13,000 ชุด ให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ตัวแทนรับมอบโดย
พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ณ โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 348 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์