องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพื่อสู้ภัย COVID-19 (เดือนสิงหาคม 2564) (หน้าที่ 2)

 - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 - " เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท " มอบน้ำกระชาย จำนวน 100 ขวด
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>

bar

 - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 - " อำนวยชัยพันธุ์ข้าว เสี่ยเอ็กซ์ เจ้น้อยและครอบครัวข้องน้อย "
         มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>

bar

 - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 - " คุณวานิสสา กรุ่นทอง " มอบลำใย จำนวน 10 กิโลกรัม ขนมและกาแฟ
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>

bar

 - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 - " ทีมร่วมใจบ้านท่าชัย " มอบขนมจีน จำนวน 150 ชุด
         น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค และเฉาก๊วย จำนวน 150 ชุด 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>

bar

 - วันที่ 31 สิงหาคม 2564 - " ร้านสุภชัย ฟาร์มาซี " มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 100 ชิ้น
         ชุด PPE จำนวน 4 ชุด
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>

bar

 - วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - " ร้านแสงอาทิตย์ " มอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 5 อัน
         หน้ากากอนามัย จำนวน 20 กล่อง และกระดาษทิชชู่ จำนวน 1 ลัง
         ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>

bar

 - วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - " ครอบครัวคุณสุริษา บินชัย " มอบน้ำดื่ม จำนวน 12 แพ็ค ผลไม้และขนม
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>

bar

 - วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - " คุณสหภาพ มาศิริ " มอบน้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค
          กระดาษชำระ จำนวน 2 แพ็ค ถ้วย จำนวน 1,000 ใบ และช้อน จำนวน 1,000 อัน 
         ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>

bar

 - วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - " คุณปริตรา ชัยประสิทธิ์ " มอบไอศครีม จำนวน 60 ถ้วย
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>

bar

 - วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - " คุณพัชราภรณ์  แป้นโพธิ์ คุณสุทัศ คุณครูนันทนี สังเพ็ง "
         มอบน้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>

bar

 - วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - " คุณอรรณธิดา ธาระเขตร์ " มอบน้ำดื่ม จำนวน 15 แพ็ค
         และนมถั่วเหลือง จำนวน 6 ลัง ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>

bar
 - วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - " ครอบครัวแตงทอง " มอบก๋วยจั๊บ จำนวน 100 ชุด
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - " โรงงานขนมจีนปริญญา " มอบขนมจีนน้ำยา จำนวน 50 กิโลกรัม
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 23 สิงหาคม 2564 - " คุณเชาวลิต คล้ายชู อู่ซ่อมรถท่าแห " มอบเงาะ จำนวน 14 กิโลกรัม
         และน้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 23 สิงหาคม 2564 - " ทีมงานสหายบุญ " มอบขนมจีน จำนวน 40 กล่อง
         ข้างกล่อง จำนวน 40 กล่อง น้ำหวาน จำนวน 80 ขวด และน้ำดื่ม จำนวน 2 ลัง
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 23 สิงหาคม 2564 - " ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม " มอบสิ่งของเครื่องใช้
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 23 สิงหาคม 2564 - " คุณธนภัทร และคุณกนกขวัญ " มอบโจ๊ก จำนวน 100 ถุง
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 23 สิงหาคม 2564 - " คุณอนุรัตน์ ศรีสุคนธ์ตรัง " มอบขนมจีนน้ำยาและไข่ต้ม
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 20 สิงหาคม 2564 - " สรรพากรอำเภอวัดสิงห์ " มอบเครื่องดื่มแบบผงชงสำเร็จรูป
         บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนม 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 20 สิงหาคม 2564 - " ครอบครัวสำราญทองคำ " มอบขนมจีนน้ำยา จำนวน 140 กล่อง
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 20 สิงหาคม 2564 - " บุปผา ไอศกรีม " มอบไอศกรีม จำนวน 129 ถ้วย
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 20 สิงหาคม 2564 - " ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชัยนาท " มอบลำใย จำนวน 2 ลัง
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 20 สิงหาคม 2564 - " คุณซัน ไมค์ทองคำ " มอบน้ำเต้าหู้ และผลไม้
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 20 สิงหาคม 2564 - " คุณณัฐวุฒิ เทียมรักษ์ " มอบข้าวกล่อง จำนวน 190 กล่อง
         และน้ำดื่ม จำนวน 17 แพ็ค 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 สิงหาคม 2564 - " คุณสุรัสวดี จูสุข ร้านเสริมสวยจันทร์ทนา " มอบน้ำดื่ม จำนวน 85 แพ็ค
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 สิงหาคม 2564 - " โรงเรียนบ้านกล้วย " มอบสิ่งของเครื่องใช้
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 สิงหาคม 2564 - " คุณยศกร พลสวัสดิ์ " มอบน้ำดื่ม จำนวน 45 แพ็ค และข้าวมันไก่
         จำนวน 105 กล่อง
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 สิงหาคม 2564 - " ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท " มอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
         จำนวน 31 ชุด และปรอดวัดไข้แบบดิจิตอล จำนวน 31 ชุด 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 สิงหาคม 2564 - " คุณจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท "
         มอบน้ำสมุนไพร จำนวน 140 ขวด 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 สิงหาคม 2564 - " คุณกำจร นบนอบ " มอบน้ำสมุนไพร จำนวน 150 ขวด
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 19 สิงหาคม 2564 - " สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองชัยนาท " มอบสิ่งของเครื่องใช้ จำนวน 30 ชุด
         และน้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 17 สิงหาคม 2564 - " คุณส้มผิว ปัญญาดิลก " มอบเงาะ จำนวน 100 กิโลกรัม
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 17 สิงหาคม 2564 - " คุณศักรินทร์ " มอบข้าวกล่อง จำนวน 120 กล่อง
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 17 สิงหาคม 2564 - " โลตัสชัยนาท " มอบข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 17 สิงหาคม 2564 - " ร้านลมเลชาบู " มอบบะหมี่ จำนวน 50 ชุด และน้ำดื่ม จำนวน 62 แพ็ค
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 17 สิงหาคม 2564 - " คุณประจิณ รอดไม้ และคุณวรรณภา จิ๋วรี " มอบเครื่องดื่ม จำนวน 12 แพ็ค
         ไข่ลูกเขย จำนวน 100 ชุด และชุดกันฝน จำนวน 200 ชุด 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 17 สิงหาคม 2564 - " คุณปวิตา ชัยประสิทธิ์ " มอบไอศกรีม จำนวน 1 ถัง
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 17 สิงหาคม 2564 - " คุณชัชนิดา สว่างฤกษ์ " มอบขนมโมจิ จำนวน 90 กล่อง
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 17 สิงหาคม 2564 - " บริษัทกมนชนก บัญชีและภาษี จำกัด " มอบข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง
         ขนมไทย จำนวน 150 กล่อง น้ำส้ม จำนวน 150 ขวด 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - " นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท "
         มอบเดอะพิซซ่าคอมปะนี จำนวน 160 กล่อง พร้อมล็อตเตอรี่ จำนวน 160 ใบ
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - " คุณสุธีมนต์ อ่วมนุช " มอบข้าวต้ม และน้ำอัญชันมะนาว จำนวน 160 ขวด
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - " คุณสาธิต เหล่าสุวรรณ สว.ชัยนาท " มอบมังคุด จำนวน 100 กิโลกรัม
         และยาดม จำนวน 10 โหล 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - " คุณซัน ไมค์ทองคำ 7 " มอบข้าว จำนวน 150 ชุด ขนม จำนวน 10 ห่อ 
         น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - " คุณภัทรนรินทร์ เพ็ชรนิล " มอบข้าวกล่อง จำนวน 106 กล่อง 
         ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - " บ้านท่าชัย คุณอามีนะ สมานวารินทร์ คุณนุชนารถ คุณสุดารัตน์
         คุณศศิวิมล คุณสุนีย์ ครอบครัวศรีวิเชียรคาวี คุณจำเริญ แม่ซ่อนกลิ่น ครอบครัวน้อย ร้านโชคิ้ว
         ตี๋คนตัดเหล็กบ้านท่าไม้ " มอบน้ำส้ม จำนวน 120 ขวด ลูกชิ้น จำนวน 140 กล่อง แก้วมังกรและลำใย
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar
 - วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - " นายกเหล่ากาชาด " มอบน้ำมะนาว จำนวน 240 ขวด
         
ให้กับโรงพยาบาลสนาม อบจ.ชัยนาท
        <<< คลิกเพ่ื่อดูรายละเอียด >>>
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 350 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์