องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 76 guests and no members online

ลงชื่อเข้าใช้

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

logo_plandum
krut

ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
 
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
krut
ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut
ประกาศอบจ.ชัยนาท เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
krut
ประกาศอบจ.ชัยนาท เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง แก้ไขแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 1/2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement