องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

สำนักปลัดฯ

logo
...................................................................................................................................................
sys
phinyo

นายภิญโญ คูกิติรัตน์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

...................................................................................................................................................................
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนิติการ ฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
sys
who
sys
who
sys
koong
-ว่าง-

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายนิติการ
นางสายสุนีย์ พลเยี่ยม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
sys
pic7
sys
pic9
sys
pic18
นางพรพนา เกตุอยู่
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิภากร  บุญเพ็ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสิทธิโชค ตติยก้องเกียรติ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
sys
pic12
sys
who
sys
pic13
นางสาวอรวดี บัวเขียว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ - ชำนาญการ
นางสาวนริศรา ฤทธิเรืองเดช
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
sys
sutamas
sys
who
sys
nattaporn
น.ส.สุทามาศ เกิดสมบุญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นางสาวญานิกา พึ่งยอด
นิติกรปฏิบัติการ
สพ.ญ.ณัฐพร สุราฤทธิ์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
sys
panya
sys
lawan
sys
who
นายปัญญา สาซ่อง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.ลาวัลย์ วิมลเศรษฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ - ชำนาญการ

sys
pic15
sys
who
นางอัญจิดา สดาพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ - ชำนาญการ
sys
o
sys
who
นางสาวจุฑารัตน์ ทองเชียว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ - ชำนาญการ

sys
pic16


นายวิชิต เกษมสุข
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

sys
jat

นายเจษฎา คำวิจิตร์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

sys
who
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน


sys
who

-ว่าง-
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
sys
who
-ว่าง-
เจ้าพนักงานประปา
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
sys
who
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน


แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 208 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้