องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

กองช่าง

กองช่าง

logo
sys
pic1
นายอิทธิศักดิ์ มณิพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
.................................................................................................................................................................................
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ฝ่ายเครื่องกล
sys
pic18

sys
pic4
sys
who
นายธนะสาร จันทร์อ่อน
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หน.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นายสิริชัย ไทยเขียว
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หน.ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- ว่าง -
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

หน.ฝ่ายเครื่องกล
............................................................................................................................................................................   
sys
pic15
sys
pic20
sys
pic7
นายพูศนะ สีดาคำ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายเอกรัตน์ จันทราศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายสัญจิพงษ์ สนธิโพธิ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
sys
pic17
sys
pic21
sys
tadsapon
นายปริญญา อัมรนันท์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางสุดาพร กุลมาตร์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายทัศพล แจ้งอรุณ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
sys
chon
sys
pic19
sys
pic16
นางสาวชนกานต์ จูสกุลวิจิตร์
นักผังเมืองปฏิบั
ติการ
นายสุขขุม  มิ่งขวัญ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายปัญญา จันพุก
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
sys
pic12
sys
pic23
sys
sumrit
นายรังสรรค์  กมลเพ็ชร์
นายช่างโยธาอาวุโส

นายอารยะ  อินทร์คล้าย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสัมฤทธิ์  คำนวนสินธุ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
sys
pic22
sys
pic11
sys
who
นางจันทร์เพ็ญ  อินทร์โต
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาววิรัตน์ สายสมคุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างเครื่องกล
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
sys
peeya
sys
who
sys
who
นางสาวพีรยา แข็งการขาย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

sys
nick

sys
who


นางสาวสรณีย์ วีรยะนาวากุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน

sys
who
sys
who
-ว่าง-
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
sys
who
sys
who
-ว่าง-
นายช่างเขียนแบบ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
sys
who
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
sys
who
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
sys
who
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
sys
who
- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 216 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้