องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แนะนำผู้บริหาร

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 103 guests and no members online

ลงชื่อเข้าใช้

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

logo
sys
pic1
นางสาวกิ่งฟ้า เพ็งอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

...............................................................................................................................................................................
ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
sys
who
sys
who
-ว่าง-
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
-ว่าง-
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
.................................................................................................................................................................................  
sys
pic3
sys
oom
นางสาวอารีย์ จงภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนันทนัช ใจเกรียงไกร
สันทนาการ
..............................................................................................................................................................................  
sys
jaroenchai
sys
somchai
นายเจริญชัย เติมทองไชย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสมชาย  บังเมฆ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


sys
who

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-ชำนาญการ
sys
kanjana

นางสาวกาญจนา พู่กลั่น
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

sys
pic6
ส.อ.ศฤงคาร ทวีชีพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
sys
beer
นางสาวสร้อยสุรีย์  เรืองทับ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
sys
who
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

thailocal1
rjp
icon9jan61
banner_rang
s21aug58
news_mt
spsch2
logo_chai
thailocal
ginfo1
krisdika
gprocurement