องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ตรา อบจ.ชัยนาท

ตรา อบจ.ชัยนาท

pao
ตราสัญลักษณ์

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ประกอบด้วย :  รูปฟันเฟืองทั้ง ๘ รายล้อมรอบอยู่บนนกกาฮังที่เกาะกิ่งดอกชัยพฤกษ์และพื้นหลัง

                             เป็นรูปรวงข้าว
รูปดอกชัยพฤกษ์ : เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท ซึ่งถือเป็นต้นไม้แห่งชัยชนะ
รูปรวงข้าว  :   เป็นธาตุไม้ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท
รูปนกกาฮัง : เป็นนกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบรูณ์ มีแหล่งอาหารเพียงพอ ถือเป็นตัวบ่งชี้     ความอุดมสมบรูณ์ทางด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท


ความหมายของตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
รูปฟันเฟืองทั้ง ๘ : เป็นการแสดงถึงพลังการขับเคลื่อนของทั้ง ๘ อำเภอ ในจังหวัดชัยนาท อันประกอบด้วย อ.เมืองชัยนาท , อ.มโนรมย์ , อ.วัดสิงห์ , อ.สรรพยา , อ.สรรคบุรี , อ.หันคา , อ.หนองมะโมง ,

อ.เนินขาม อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน
รูปดอกชัยพฤกษ์ : เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท ซึ่งถือเป็นต้นไม้แห่งชัยชนะ
รูปรวงข้าว  :   เป็นธาตุไม้ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท
รูปนกกาฮัง : เป็นนกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบรูณ์ มีแหล่งอาหารเพียงพอ ถือเป็นตัวบ่งชี้     ความอุดมสมบรูณ์ทางด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดชัยนาท


สรุปความหมายโดยรวม ถิ่นที่มีความอุดมสมบรูณ์ ด้วยพลังแห่งการขับเคลื่อนของทั้ง ๘ อำเภอในจังหวัดชัยนาท ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ความหมายของสีตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

สีบานเย็น (Pink) : ถือเป็นสีประจำจังหวัดชัยนาท ที่แสดงถึงความเป็นมิตร ความเคารพ ความนุ่มนวล
สีน้ำเงิน   (Blue) : แสดงถึงความสุขุม หนักแน่น เยือกเย็น สร้างแรงบันดาลใจ ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สง่างามและมีศักดิ์ศรี
สีเหลือง (Yellow) : แสดงถึงความสดใส ปลอดโปร่ง ปราดเปรียว พลังงาน การสร้างสรรค์

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 351 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์