กิจกรรม อบจ.ชัยนาท

นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 6, 8 , 9 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ วัดบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท
in2apirl62_2 นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ร่วมแถลงข่าว งานแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนภาคกลางแฟร์ 2019
ครั้งที่ 1 ณ อาคารเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท
วันที่ 2 เมษายน 2562
in2apirl62 นายกอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ได้ให้ความอนุเคราะห์ สวนนกชัยนาท เป็นสถานที่
ที่ใช้ในการประกวดมิสแกรนด์จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท ผ่านการประกวดในครั้งนี้อีกด้วย
in28march62 นายกอนุสรณ์  นาคาศัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
วันที่ 27 มีนาคม 2562
in26march62 นายกอนุสรณ์  นาคาศัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท
ณ ที่ว่าการอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
วันที่ 26 มีนาคม 2562
in10march62 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
in1march62 นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและการอบรมแนะแนวทาง
การศึกษาต่อเพื่อเข้าสู่โลกภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 
กิจกรรม อบจ.ชัยนาท ที่ผ่านมา (1) (2) (หน้าสุดท้ายคือหน้ากิจกรรมล่าสุด)